Missie en visie

Missie: oog voor uw kind

Om goed onderwijs te kunnen geven, hebben we als school een missie en visie vastgelegd. Samen met de ouders van onze leerlingen hebben we bekeken welke kernwaarden het beste onze school omschrijven: Samen, Vernieuwend, Groei, Veilig en Creatief & Actief. Deze vormen het uitgangspunt voor onze visie en daarmee de basis voor ons onderwijs en de keuzes die wij, als school, maken. Onze visie laat zien wat wij belangrijk vinden: hoe we met elkaar omgaan, hoe we werken op school en waar we samen naartoe willen groeien.

Visie

Samen

Op De Horizon hebben we oog voor uw kind. Wij vinden het een voorrecht dat wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Goed onderwijs vraagt om een goede relatie, zowel tussen leerling en school als tussen ouder en school, en dus om wederzijdse betrokkenheid. Goed onderwijs betekent ook dat we graag een open dialoog met u voeren over de ontwikkeling van uw kind(eren). Als het goed gaat, maar ook als dat niet zo is. We zijn trots dat er een betrokken medezeggenschapsraad en oudercommissie zijn, die de school ondersteunen bij diverse activiteiten. Goed onderwijs maak je samen!

Vernieuwend

We doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste inzichten, methodes en (digitale) leermiddelen. Er hoort ook bij dat wij onszelf actief blijven ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de studiedagen, gedurende het hele schooljaar. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven we les op drie niveaus in de klas. Mocht dit niet toereikend zijn dan bieden we extra zorg op school, die is gebundeld onder de naam ‘leerlab’. Het leerlab is er voor elke leerling die iets extra’s nodig heeft: een duwtje in de rug of juist wat meer uitdagende leerstof. Op die manier willen we inzetten op maximaal leer- en werkplezier en is uw kind optimaal voorbereid op het leven daarna.

Groei

Wij streven ernaar dat uw kind kan terugkijken op een prettige schooltijd en vertrouwen heeft gekregen in het eigen kunnen. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Bij ons voelt uw kind zich gezien zodra het de school binnenstapt. Uw kind leert zichzelf kennen, bouwt zelfvertrouwen op en leert samenwerken met andere kinderen. Dat zijn vaardigheden die alleen maar belangrijker worden in de toekomst. We brengen kinderen uit de hele samenleving bij elkaar en leren hen om verschillen tussen mensen te ontdekken en te waarderen.

Veilig

De Horizon is een gastvrije school. Uw kind voelt zich al snel thuis in de fijne, rustige en veilige sfeer. We vinden het belangrijk om kinderen ook op sociaal-emotioneel vlak te helpen groeien. Hierbij gebruiken we een methode voor de groepen 1 t/m 8, waarmee we elkaar beter leren kennen en leren zorgdragen voor elkaar. We laten uw kind waardering, trots en vertrouwen ervaren in een warme, oprechte en creatieve omgeving waar oog is voor iedereen. Zo bereiden we uw kind voor op de steeds veranderende maatschappij en leren we het dat iedereen gelijkwaardig is, maar niemand hetzelfde is.

Creatief & Actief

Elk kind heeft eigen talenten. Samen met u zoeken wij daarnaar en laten uw kind in het eigen tempo en in de eigen leerstijl die talenten ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst- & cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Daarnaast zijn we trots op onze cultuurstad Dordrecht. In het schooljaar 2023-2024 start een mooie samenwerking met het Dordrechts Museum en mogen we ons Museumschool De Horizon noemen! Elk jaar volgen alle klassen een programma van het museum (incl. museumbezoek) waarin kunst en cultureel erfgoed uit de eigen directe omgeving een belangrijke rol zal innemen.

Wilt u meer weten over de manier waarop wij onderwijs vormgeven? Lees dan wat wij als school aanbieden.

Scroll naar boven