PeuterOpvang

In onze peuteropvang (voorheen peuterspeelzalen) is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, spelen en ontdekken. Met veel plezier komen peuters op meerdere dagdelen per week naar ons toe!

peuteropvang

De speelochtenden op De Horizon zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur. Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen en/of bewegen.

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u hier bekijken.

Onze peuteropvang is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Hier vindt u het certificaat ‘samen werken aan kwaliteit’.

GEzonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

De peuteropvang is gevestigd in onze basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij peuteropvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

inschrijven opvang

Wilt u vrijblijvend een kijkje komen nemen in onze opvanglocatie en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom.

Het is ook mogelijk uw kind via Kindplanner direct in te schrijven.

tarieven PEUTERopvang

U kunt vrijblijvend informatie aanvragen! De kindadministratie helpt u graag verder. Stuur een e-mail naar opvang@h3o.nl of neem contact op via 078-8905013.

Ook bent u van harte welkom voor een rondleiding!

Bereken uw kosten
Om de kosten voor kinderopvang voor uw persoonlijke situatie te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool. Deze tool biedt inzicht in de totale kosten, inclusief eventuele overheidsbijdrage en uw eigen bijdrage. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Scroll naar boven