medezeggenschap

Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Ouders en leerkrachten zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke (juridische) status. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle beleidszaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft.

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. De MR is onderverdeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben altijd adviesrecht over de onderwerpen die op school spelen.

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:

personeelsgeleding: juf Annette en juf Marjolijn

oudergeleding: Harold Verweij en Martine Kroos

Scroll naar boven