Onze school

Missie en visie

Om goed onderwijs te kunnen geven, hebben we als school een missie en visie vastgelegd. Samen met de ouders van onze leerlingen hebben we bekeken welke kernwaarden het beste onze school omschrijven: Samen, Vernieuwend, Groei, Veilig en Creatief & Actief. Deze vormen het uitgangspunt voor onze visie en daarmee de basis voor ons onderwijs en de keuzes die wij, als school, maken. Onze visie laat zien wat wij belangrijk vinden: hoe we met elkaar omgaan, hoe we werken op school en waar we samen naartoe willen groeien.

Aanbod

Elk kind heeft eigen talenten. Samen met u zoeken wij daarnaar en laten uw kind in het eigen tempo en in de eigen leerstijl die talenten ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst- & cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Een mooi voorbeeld zijn de Kunstweken, waarin we drie keer per jaar een weeklang tijdens de middagen werken aan kunstzinnige en creatieve vorming. Dit gebeurt in groepen waarin leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar zitten.

Scroll naar boven