Aanbod

Jaarklassen

De groepen 1 t/m 8 zijn georganiseerd volgens het jaarklassensysteem. De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd. De groepen 1 en 2 zijn altijd gecombineerd. Soms is het noodzakelijk ook andere groepen te combineren. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en groepsgrootte. Het aantal leerlingen per groep verschilt. Wij vinden het op De Horizon wenselijk om groepen te formeren van rond de 25 leerlingen. Hierdoor kunnen wij de zorg en aandacht blijven bieden, die u van een school mag verwachten.

Elk kind heeft eigen talenten. Samen met u zoeken wij daarnaar en laten uw kind in het eigen tempo en in de eigen leerstijl die talenten ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst- & cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Daarnaast zijn we trots op onze cultuurstad Dordrecht. In het schooljaar 2023-2024 start een mooie samenwerking met het Dordrechts Museum en mogen we ons Museumschool De Horizon noemen! Elk jaar volgen alle klassen een programma van het museum (incl. museumbezoek) waarin kunst en cultureel erfgoed uit de eigen directe omgeving een belangrijke rol zal innemen.

Op IKC De Horizon geven we de kinderen wat ze NU nodig hebben en bereiden we ze voor op de TOEKOMST.

Kitty Smittenaar – directeur IKC De Horizon

Burgerschap

In onze schoolvisie op burgerschap stellen we dat we de kinderen willen voorbereiden op de steeds veranderende maatschappij. De Horizon stimuleert en motiveert kinderen op sociaal- en cognitief gebied om het maximaal haalbare te bereiken en laat de kinderen waardering en trots ervaren in een warme, plezierige en creatieve omgeving met oog voor het kind. Iedereen is gelijkwaardig, maar niemand is hetzelfde.

De Horizon als oefenplaats met oog voor:  

De eigen gezondheid en die van een ander, (sociale) veiligheid, de school als democratische omgeving, een respectvolle omgang met elkaar, diversiteit in de Nederlandse multiculturele samenleving en natuur en milieu.

Scroll naar boven