Overige

Inspectierapporten dienst jeugd en gezondheid (ggd)

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en zijn hieronder te raadplegen.

Schoolveiligheidsplan

Het schoolveiligheidsplan is een document waarin wordt beschreven op welke wijze De Horizon zorgdraagt voor de veiligheid van onze leerlingen. Hierbij gaat het zowel om de fysieke als om de sociale veiligheid. Hiermee versterken we ons veilig leer- en werkklimaat.

Scroll naar boven