MR en OC

We zijn trots dat er een betrokken medezeggenschapsraad en oudercommissie zijn, die de school ondersteunen bij diverse activiteiten. Goed onderwijs maak je samen!


Oudercommissie
Veel van de activiteiten op school worden mede georganiseerd door onze actieve oudercommissie (OC). Deze groep ouders zorgt voor een sfeervolle uitstraling van de school door seizoensgerelateerde
decoratie en ook bij thema’s of feesten verzorgen deze ouders de versiering. Ook steken ze een helpende hand toe bij de sportdag, Koningsspelen, juffen-en-meestersdag, sinterklaas-, kerst- en
paasviering.

Medezeggenschapsraad
Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Ouders en leerkrachten zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke (juridische) status. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle beleidszaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. De MR is onderverdeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben altijd adviesrecht over de onderwerpen die op school spelen.
In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende leden:
personeelsgeleding: juf Annette en juf Marjolijn
oudergeleding: Harold Verweij en Martine Kroos

Scroll naar boven