Basisonderwijs

Op de Horizon werken we met een enthousiast team van professionals aan onderwijs dat verder reikt dan de geijkte vakken lezen, rekenen, spelling en taal. 

Het is onze missie om de HORIZON van uw kind verder te verbreden in een veilige en rijke leeromgeving. Spel en spelen, samenwerking, zelfstandigheid, ontdekken, beleven, delen, bewegen en danslessen van een vakleerkracht zijn kenmerken die hieraan bijdragen. 

Wilt u weten hoe groot de school is? Hoe ons onderwijs er uit ziet? Welke faciliteiten we bieden of welke excursies gepland staan? In de schoolgids leest u alles over ons basisonderwijs.