Zorg voor leerlingen

Jaarklassen

Het jaarklassensysteem deelt de leerlingen in op leeftijd. De kleutergroepen zijn altijd combinatiegroepen.

Extra hulp of extra uitdaging

Bijzondere onderwijsbehoefte

Moeite hebben met de lesstof of juist veel meer aankunnen? 

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Hierdoor is de school verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor elk kind.

Ondersteunings-team (OT)

Wanneer we meer expertise nodig hebben bij de zorg voor een kind schakelen we het Ondersteuningsteam (OT) in.

Samenwerkingsverband

SWV Dordrecht

Een samenwerkingsverband tussen scholen, besturen en externe instanties.

Voortgezet Onderwijs

Begeleiding naar het VO

Na de basisschool moeten de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO).