De resultaten van ons onderwijs

Wat zijn de resultaten van ons onderwijs?

Hoe houden wij ouders op de hoogte?

Leerlingvolgsysteem en rapporten

We stimuleren kinderen om hun gemaakte werk ook thuis te laten zien. Vooral in groep 3 gaat werk van de kinderen regelmatig mee naar huis. Twee keer per jaar bent u in welkom in groep 3 en 4 om het werk van uw kind te bekijken in de klas. Wanneer dat is hoort u van de leerkracht. In hogere groepen maken leerlingen opdrachten in schriften en werkboeken, die u tijdens de rapportavonden kunt inzien.


Toetsing

In de kleutergroepen worden de ontwikkelingen gevolgd via het Onderwijsvolgmodel (OVM) van Memelink.

Het dagelijks werk wordt regelmatig getoetst. Aan de hand van deze gegevens kan de leerkracht de volgende stap in het leerproces plannen. Op vaste tijdstippen worden vanaf groep 3 methode-onafhankelijke toetsen afgenomen (LOVS van CITO).

Rapport

Er is een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerlingen. Deze lijn wordt in beeld gebracht met behulp van het Leerlingvolgsysteem van Cito (LOVS). Bij het rapport ontvangt u een overzicht van de behaalde toetsresultaten.  Vanaf groep 3 krijgt u tweemaal per jaar via een schoolrapport een overzicht van de prestaties van uw kind. 


Bespreking van het rapport

Het eerste rapport wordt met de ouders besproken in een rapportgesprek. Rapport 2 gaat een week voor de zomervakantie mee. Bij bijzonderheden wordt u door de leerkracht op de hoogte gehouden en is er ook altijd een gesprek mogelijk. zodat eventueel nog tijd beschikbaar is voor een gesprek. Uiteraard kunt u bij problemen of vragen over uw kind altijd bij de groepsleerkracht terecht (na schooltijd). Voor een uitgebreid gesprek is het raadzaam een afspraak te maken.

Resultaten Eindtoets en uitstroomgegevens

Kwaliteitsontwikkeling

Scholen op de kaart

Op de website  ‘Scholen op de kaart’ presenteren scholen uit Nederland zichzelf. Naast algemene gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, voegen zij zelf informatie toe. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden. 

Ook De Horizon heeft zo’n kaart. Neem eens een kijkje op de website Scholen op de kaart.