Organisatie van ons onderwijs

Stichting H³O

De Horizon maakt deel uit van Stichting H³O, een Christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. 

Peuteropvang

Binnen onze school is er een ruimte voor peuteropvang. 

Kinderopvang

Kinderopvang bij Stichting H³O is flexibel. U kiest dagen die bij u passen, hele of halve dagen, vast of wisselend, wekelijks of incidenteel. 

Kerndoelen basisonderwijs

Op de basisschool leert uw kind zich allerlei vaardigheden en kennis eigen te maken. Om welke kennis het gaat is bij wet vastgelegd.

Vakgebieden

Hier vindt u de algemene vakgebieden die wij aanbieden op De Horizon. Hoe we dat aanbieden vindt u via de button over de werkwijze.

Werkwijze en methodes

Het lesaanbod in een kleutergroep is uiteraard anders dan in een bovenbouwgroep. Hoe doen we dat op De Horizon?

Huiswerk

Vanaf groep 5 wordt af en toe huiswerk meegegeven. 

Urenverant-woording

Op De Horizon wordt gewerkt volgens een rooster om zo alle leerstof aan de orde te laten komen. Voor het aantal uren per vakgebied is een richtlijn opgesteld.

Bijzondere activiteiten

Feesten en vieringen

Naast de christelijke feesten vieren we meer op De Horizon! Bovendien kennen we jaarlijkse sportactiviteiten en projecten.