Oog voor uw kind

Onderwijs dat verder reikt

Op De Horizon bieden we onderwijs dat verder reikt dan de geijkte vakken lezen, rekenen, spelling en taal. Door ruimte te creëren voor expressie, beweging en cultuuronderwijs dagen we kinderen uit om hun horizon te verbreden.

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten spelenderwijs en op hun eigen tempo. Ze ervaren een plezierige schooltijd waarin ze gevormd en begeleid worden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur nog steeds een belangrijke rol spelen. 

We hechten waarde aan respect, rechtvaardigheid, openheid en eerlijkheid. Samen creëren we een veilige omgeving waarin kinderen deskundig begeleid worden bij een maximale en persoonlijke ontwikkeling.  

Hier staan wij voor

Visie

'Oog voor uw kind'

Een school kiezen voor uw kind is vaak grotendeels een gevoelskwestie. Welke sfeer hangt er in het gebouw en op het schoolplein? Hoe komen de leerkrachten en directie over? Tegelijkertijd wilt u ook weten of uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst. Biedt de school goed onderwijs dat bij uw kind past?


Een professionele cultuur

Op De Horizon hebben we oog voor elk kind. We doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste inzichten. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven we les op drie niveaus in de klas en blijven we onszelf ook actief ontwikkelen. We communiceren duidelijk over de ontwikkeling van uw kind. Als het goed gaat, maar ook als dat niet zo is.


Veel aandacht voor cultuuronderwijs
Elk kind heeft eigen talenten. Samen met u zoeken wij naar dat talent en laten uw kind in het eigen tempo en in de eigen leerstijl dat talent ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we veel aandacht aan cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Een mooi voorbeeld is het Kunstlab, waarin we vijf keer per jaar drie weken lang met een specifiek thema werken.


De iedereen-telt-mee-cultuur
Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten. Bij ons voelen ze dat ze worden gezien zodra ze de school binnenstappen. Uw kind leert zichzelf kennen en vertrouwen op zichzelf, maar ook in een groep werken, want uit samenwerking ontstaan de mooiste dingen. We brengen de verschillen tussen kinderen samen en leren hen verschillen tussen mensen te ontdekken en te waarderen. Zodat uw kind niet alleen een fijne schooltijd heeft, maar ook goed is voorbereid op het leven daarna.


De cultuur maakt het verschil

Missie

De Horizon hecht grote waarde aan:


  • dat je het beste uit jezelf haalt
  • dat je gezien wordt
  • dat je leert vertrouwen op jezelf
  • dat je samen in een groep en toch allemaal verschilend mag zijn
  • dat je lekker in je vel zit

Onderwijsklimaat

Onze missie vindt u terug in ons onderwijsklimaat. Wat is een goed ‘onderwijsklimaat’? Volgens ons moet een kind zich geborgen, veilig en gerespecteerd voelen in de school en in de klas, te midden van zijn klasgenoten en de leerkrachten. Binnen die geborgenheid komen kinderen tot leren en ontwikkelen. Onze kernwaarden nemen een centrale plaats in en u mag ons daarop aanspreken.


Betrouwbaar

Wij zijn een betrouwbare en geloofwaardige organisatie. We hechten grote waarde aan openheid en integriteit. Eerlijk en consequent treden we u tegemoet. We houden van duidelijke regels en spreken elkaar daar op aan.


Helder

Wij communiceren op een heldere en eerlijke manier met u. U kunt zien hoe we werken: met duidelijke structuren. Samen met u vormen we het gezamenlijk gezicht van de school en dragen eenduidig de visie van de school uit.

Eigentijds

Uw kind ontvangt bij ons gedegen, eigentijds onderwijs. Ons aanbod sluit aan bij het niveau van leerlingen. Zo vergroten we hun betrokkenheid en dragen we bij aan optimale ontplooiing. We verwachten van iedereen een actieve inzet, zodat ieders talent zichtbaar wordt.


Vernieuwend

Wij werken aan groei en ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers. We nemen daarbij de ruimte om te experimenteren en zo onze grenzen te verleggen. We delen de kennis en we werken samen aan kwaliteit in het belang van uw kind. Door scholing van leerkrachten en ervaringen uitwisselen met collega-scholen binnen H3O willen we die groei verder stimuleren. Jaarlijks wordt er gekeken welke ontwikkelpunten er wenselijk zijn. Leerkrachten krijgen de mogelijkheid zich in te schrijven voor een cursus of opleiding. Binnen H3O en het Samenwerkingsverband zijn er ook mogelijkheden voor scholing.


Verantwoordelijk

Wij verwachten dat alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor het ontwikkelproces van kinderen. Samen werken we aan het realiseren van hun leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, waarin ieders eigen kracht en talent van waarde zijn.

Veilige leeromgeving

Ouders mogen van ons verwachten dat hun kinderen een gezellige en leerzame tijd op school doorbrengen. Een veilige en beschermde omgeving is belangrijk. Daarbij zijn de klassenregels en pleinregels van groot belang. Deze worden aan het begin van ieder schooljaar weer onder de aandacht gebracht. Natuurlijk besteden wij het hele schooljaar door aandacht aan sociale omgang.

Ook de rol van de vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator worden aan het begin van het schooljaar besproken. De leerkracht die deze taak op zich heeft genomen bezoekt dan alle groepen.

Jaarlijks organiseren de leerkrachten met het diploma bedrijfshulpverlening een ontruimingsoefening. 

Daarnaast worden er jaarlijks praktische verkeerslessen georganiseerd.

Vanaf groep 5 wordt extra aandacht geschonken aan veilig internetgebruik. In de bovenbouwgroepen wordt regelmatig aandacht geschonken aan mediawijsheid, waarbij ook nieuwe ’sociale media’ ruimschoots aan de orde komen.