Inhoud

De school

Historie/gebouw

- ---- --- ----- ---

- - ---

Hier staan wij voor

Missie/visie

Onderwijsklimaat

Veilige leeromgeving

Organisatie van ons onderwijs

Wat komt er allemaal kijken bij het onderwijs op De Horizon? ----- ---- ----- --

-

Het team

Samenstelling

Scholing en vervanging

Taken
-

Zorg

Zorg in de klas

Ondersteuningsteam

Passend onderwijs/SWV

Naar het VO

Ouders

Ouder-school-contact

Privacywet

Ouderbijdrage

OC, MR en GMR

Resultaten van ons onderwijs

LOVS en rapporten

Score eindtoets

Uitstroom VO

Scholen op de kaart

Praktische informatie
Alle praktische zaken op een rij: roosters, regels, protocollen en meer.--


-----

Adressen

Hoe bereikt u de mensen van het Horizonteam en van de diverse externe personen of organisaties?

-

Contact

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact met ons op!

Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart van Dordrecht waar u de andere schoollocaties kunt vinden.