Over onze school

Christelijke IKC De Horizon Oog voor uw kind

IKC De Horizon hecht grote waarde aan: dat je het beste uit jezelf kunt halen dat je gezien wordt dat je leert vertrouwen op je zelf dat je samen-in-een-groep en toch allemaal-verschillend mag zijn dat je lekker in je vel zit Dit alles bereiken we met een enthousiast team in een professionele cultuur, met speciale aandacht voor cultuuronderwijs waar ieder kind er echt bij hoort. Onze cultuur maakt het verschil. Visie Elk kind heeft eigen talenten. Samen met u zoeken wij naar dat talent en laten uw kind in het eigen tempo en in de eigen leerstijl dat talent ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we veel aandacht aan cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Een mooi voorbeeld is het Kunstlab, waarin we vijf keer per jaar drie weken lang met een specifiek thema werken.

Hier staan en gaan we voor

Een professionele cultuur

Op De Horizon hebben we oog voor elk kind. We doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste inzichten. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven we les op drie niveaus in de klas en blijven we onszelf ook actief ontwikkelen. We communiceren duidelijk over de ontwikkeling van uw kind. Als het goed gaat, maar ook als dat niet zo is.

Veel aandacht voor cultuuronderwijs

Elk kind heeft eigen talenten. Samen met u zoeken wij naar dat talent en laten uw kind in het eigen tempo en in de eigen leerstijl dat talent ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we veel aandacht aan cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Een mooi voorbeeld is het Kunstlab, waarin we vijf keer per jaar drie weken lang met een specifiek thema werken.

De iedereen-telt-mee-cultuur

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten. Bij ons voelen ze dat ze worden gezien zodra ze de school binnenstappen. Uw kind leert zichzelf kennen en vertrouwen op zichzelf, maar ook in een groep werken, want uit samenwerking ontstaan de mooiste dingen. We brengen de verschillen tussen kinderen samen en leren hen verschillen tussen mensen te ontdekken en te waarderen. Zodat uw kind niet alleen een fijne schooltijd heeft, maar ook goed is voorbereid op het leven daarna.

De cultuur maakt het verschil

Wij bieden

Jaarklassen

De groepen 1 t/m 8 zijn georganiseerd volgens het jaarklassensysteem. Elke individuele leerling kan tot zijn recht komen. Groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd. De groepen 1 en 2 zijn altijd gecombineerd. Soms is het noodzakelijk andere groepen te combineren. Er wordt, indien noodzakelijk, extra ondersteuning gegeven door de intern begeleider (IB). De grootte van de klas wordt niet alleen bepaald door het aantal leerlingen, maar ook door hun zorgbehoefte. Zo kan het gebeuren, dat de ene klas ‘vol’ is met 18 kinderen, terwijl in een andere groep 35 kinderen kunnen zitten. Binnen de klassenorganisatie wordt de zelfstandigheid bij leerlingen zo veel mogelijk bevorderd.

Extra instructie en hulp Kinderen die extra hulp of begeleiding nodig hebben, krijgen die op De Horizon meestal van de eigen leerkracht. Er wordt in de groepen gewerkt op 3 niveaus. Via verlengde instructie en/of een eigen programma krijgen de leerlingen die moeite hebben met de lesstof de begeleiding die ze nodig hebben.

Praktische informatie

Schooltijden

Er is pleintoezicht vanaf 8:20 uur en 12:50 uur. Vanaf diezelfde tijd kunnen kleuters al naar hun lokaal gebracht worden. Ouders van kinderen uit groep 3 kunnen tot de herfstvakantie hun kind nog naar de lokalen brengen. Na de vakantie nemen zij op het schoolplein afscheid van hun kind.

Schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4)

Maandag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Woensdag 08.30 - 12.15 uur Donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

Schooltijden bovenbouw (groep 5 t/m 8) Maandag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Woensdag 08.30 - 12.15 uur Donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Voor uitgebreide praktische informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.